Příručka odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

příručka odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

příručka odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlinCol. Příručka odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin: učební texty pro uchazeče o zkoušky k získání osvědčení o odborné způsobilosti podle ustanovení § 86 zákona č.326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, a k výkonu odborné roslinolékařské činnosti podle § 81 odst. 1, písm.g) téhož zákona.

Pro jiné přípravky na ochranu rostlin, u nichž jsou během pokusů provedených v souladu s bodem 6.2 pozorovány nepříznivé účinky, i když dočasné, musí být pomocí aplikace dávek vyšších než doporučené dávky stanoveny hranice selektivity pro cílové plodiny. Jestliže jsou pozorovány vážné fytotoxické účinky ...

Právní předpisy Unie týkající se přípravků na ochranu rostlin upravují povolování, uvádění na trh, používání a kontrolu přípravků na ochranu rostlin, jakož i veškerých účinných látek, safenerů, synergentů, formulačních přísad a adjuvantů, které tyto přípravky mohou obsahovat nebo se z nich skládat. Cílem těchto pravidel je zajistit vysokou úroveň ...

Členské státy věnují zvláštní pozornost přípravkům na ochranu rostlin, které obsahují účinné látky schválené v souladu se směrnicí Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (20), jež v případě obnovování schválení podle nařízení (ES) č. 1107/2009 nebudou splňovat kritéria pro schválení stanovená v bodech ...

Created Date: 6/20/2019 8:29:42 AM

S vrácenými přípravky se musí nakládat podle písemného postupu založeného na posouzení rizik a s ohledem na dotčený přípravek, na veškeré zvláštní požadavky na skladování a na dobu, která uplynula od původního odeslání léčivého přípravku. Vracení by mělo probíhat v souladu s vnitrostátními právními předpisy a smluvními ujednáními mezi stranami.

Certificate of professional competence for handling plant protection products (Osvědčení III. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb. ) State Phytosanitary Administration

Toto potvrzení je nezbytné k tomu, aby se mohlo pokračovat v podrobném zkoumání dokumentace, a také k tomu, aby bylo členským státům umožněno udělit dočasné povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující dotyčnou účinnou látku při řádném dodržení podmínek stanovených v čl. 8 odst. 1 směrnice, a zejména podmínky týkající se provedení podrobného ...

Žalobkyně se na základě své žaloby v souladu s článkem 263 SFEU domáhají zrušení zamítavé odpovědi Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na jejich žádost o přístup k dokumentům, kterou tento úřad odmítl zpřístupnit předběžné studie a vědecké stanovisko řídícího výboru EFSA pro pesticidy (RVP) a vědecké skupiny EFSA pro přípravky na ochranu rostlin ...

Základní fórum pro koordinaci činností na mezinárodní úrovni poskytla pracovní skupina pro vyrobené nanomateriály OECD.18 Její pracovní program zahrnuje šest zvláštních projektů, které se zabývají mj. znalostními mezerami s ohledem na dopad na zdraví a životní prostředí, databázemi, zkušebními systémy, pokyny, metodikami posuzování rizika a výměnou informací ...

příručka odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin ⭐ LINK ✅ příručka odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

Read more about příručka odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin.

http://alykar.summitlevel.ru
http://azgzbz.summitlevel.ru
http://athxdu.summitlevel.ru
http://avtijr.summitlevel.ru
http://attrbr.summitlevel.ru
http://aitdfk.summitlevel.ru

Comments:
Guest
To disagree, one doesn't have to be disagreeable.
Guest

People are very open-minded about new things--as long as they're exactly like the old ones.

Guest
To disagree, one doesn't have to be disagreeable.
Calendar
MoTuWeThFrStSu